اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی

//اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی

اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی

به پیوست، تصویر بخشنامه اتاق اصناف تهران مبنی بر عدم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی جهت استحضار اعضای محترم اتحادیه آمده است:

توسط |1397/6/26 11:36:49شهریور 26ام, 1397|اخبار و اطلاعیه ها|بدون ديدگاه