تبلیغات بدون مجوز در رسانه ها

//تبلیغات بدون مجوز در رسانه ها

تبلیغات بدون مجوز در رسانه ها

به پیوست، بخشنامه واحد بازرسی و نظارت اصناف تهران، مبنی بر تبلیغات بدون مجوز در رسانه ها، جهت رویت اعضای محترم اتحادیه آمده است.

توسط |1397/6/26 11:34:52شهریور 26ام, 1397|اخبار و اطلاعیه ها|بدون ديدگاه