سوالات متداول

/سوالات متداول
سوالات متداول1397/6/26 14:00:28
ساعات کاری اتحادیه به چه صورت است؟1397/7/3 11:00:59

تمامی روزهای هفته به جز پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 14:30

نحوه ثبت و پیگیری شکایات از موسسات به چه صورت است؟1397/7/9 11:06:39

مراجعین محترم برای کارشناسی و شکایت با همراه داشتن فاکتور مهر شده از فروشگاه می توانند روزهای 3 شنبه ازساعت 10/30 الی13 به اتحادیه بخش کمیسیون شکایات مراجعه نمایند.